„Шери тур“ отбеляза Денят на Ботев.

Споделяме с Вас начина, по който ние избрахме да отдадем почит на всички борци за свободна България. Точно в 12:00 на обяд бяхме на рида Три уши (край Драгоман), от където мълчаливо си припомнихме героичното ни минало. Мястото е ключово и известно с боевете между българските и сръбските войски, решили изхода на Сливнишкото сражение през ноември 1885 г. Именно в него взима участие по- малкият брат на Христо Ботев- Боян Ботев. Проявява изключителен героизъм в боевете при Сливница. На 7 ноември 1885 г., при атаката на Три уши е ранен в стомаха и прободен на две места с щик, а със сабята си поваля двама противникови войници. Умира едва 19 годишен от раните си в София на 10 ноември 1885 г.

Благодарим за възможността да сме част от това събитие и се радваме, че тези значими дати за Българската история не са забравени.