„Шери тур“ на курс по маркировка.

Лятото започва, а с това и ходенето по планини става все по- чест избор за почивните дни. Това ни подсети за маркировките по пътеките. На 8 и 9 юни БТС организира курс за обучение по полагане на маркировката по пешеходните пътеки, в което екипа ни взе участие. Участваха 19 човека от туристическите дружества, членуващи в БТС. Тема на курса бе част от европейския маршрут в Родопите Е-8. Курсът бе разделен на теоретична, лекционна част и на практически занимания. Лекцията запозна курсистите с изискванията за полагане на маркировка на Европейската асоциация за пешеходен туризъм ERA, на която БТС е редовен член, с принципите за маркиране, с Наредбата на БТС за полагане на маркировка, одобрена от ERA, и с основните материали, които се използват при маркирането. За практическата част участниците бяха разделени на три групи: тези в първата положиха маркировката в частта от Ягодинска пещера до с. Ягодина; във втората – от хижа “Тешел”до хижа “Орфей” и третата, която бе най-трудна и  възложена на екипа ни 🙂 – от хижа “Тешел” до връх Свети Илия. Пътеките бяха разчистени от избуялата растителност и храсти. Старите маркировки бяха опреснени. Ръководител на обучението бе доц. Тодор Тодоров, председател на ТД”Родопея”, с. Ягодина.

Ние от своя страна Ви каним да посетите тези места с нас, като програмите може да откриете  на сайта ни 🙂