Планинска застраховка

Какво представлява планинската застраховка?

Планинската застраховка е подходяща за хора, упражняващи различни планински спортове – алпинисти, скиори, както и за туристи, решили да прекарат свободното си време в планината. Застраховката покрива медицинските разходи при оказване на първа помощ на пострадалия вследствие злополука или остро заболяване, издирването и извършените спасителните операции от Планинската спасителна служба, разходи за транспортиране, както и смърт, травма, трайна или временна загуба на трудоспособност.
Планинската застраховка може да бъде индивидуална, групова или семейна (двама възрастни и едно или повече деца), като се сключва за срок от 1 ден до 1 година.

Цената на различните видове застраховки се определя от:

  • броя дни, за която е направена ( пример: за 1 седмица или 1 година)
  • За България или чужбина;
  • Покритието, за което желаете да сключите избраната застраховка;

ТАРИФА ЗА “ТУРИСТИЧЕСКА ЗАСТРАХОВКА”

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ В ЛЕВА ЗА 1 000 ЛЕВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

РАЗМЕР НА ПЛАЩАНИЯТА

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ЗА ЕДНО ЛИЦЕ ЗА СРОК

За 1 ден За 1 месец За 3 месеца За 6 месеца За 1 година
1. Смърт вследствие злополука Застрахователната сума 0.15 лв. 4.50 лв. 12.00 лв. 20.00 лв. 30.00 лв.
2. Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука Процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност
3. Временна загуба на работоспособност вследсвие злополука над 20 дни 5% от застрахователната сума
4. Медицински разноски вследствие злополука и/или акутно заболяване Действително извършените разходи, лимитирани до 10% от застрахователната сума
5. Репатриране вследствие злополука и/или акутно заболяване Действително извършените разходи, лимитирани до 10 % от застрахователната сума

 

ТАРИФА ЗА ЗАСТРАХОВКА “СПАСИТЕЛНИ РАЗНОСКИ”

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ В ЛЕВА ЗА 1 000 ЛЕВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

РАЗМЕР НА ПЛАЩАНИЯТА

Срок на застраховката

до 3 дни до 5 дни До 7 дни до 10 дни до 30 дни
1. Смърт вследствие злополука Застрахователната сума 2.00 лв. 3.00 лв. 4.00 лв. 5.00 лв. 6.00 лв.
2. Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука Процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност
3. Спасителни разноски

Действително извършените разходи, лимитирани до размера на ЗС

3 месеца 6 месеца 1 година
 

13.00 лв.

 

16.00 лв.

 

20.00 лв.

 

Отстъпки:
 1. За група:
   – над 10 лица – до 5%
   – над 20 лица – до 10%
   – над 30 лица – до 15%
   – над 40 лица – до 20%
   – над 50 лица – до 25%
2. За деца до 14 години –  25%